• Regulamin

Regulamin dotyczący Sklepu internetowego Aurora Nano1. Postanowienia ogólne


(1) Sklep internetowy z produktami cyfrowymi Aurora Nano, działający pod następującym adresem internetowym: sklep.auroranano.pl, jest zarządzany przez Lecha Balcerzaka będącego także administratorem danych osobowych, z siedzibą przy: Os. Jana III Sobieskiego 7F / 156, 60-688, Poznań.

(2) Niniejsze przepisy Sklepu internetowego, nazwane Regulaminem, określają zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Aurora Nano, a w szczególności zasady i procedurę zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu online, przetwarzanie danych osobowych, a także procedurę skarg i reklamacji oraz sposób odstąpienia od Umowy przez Klienta.

(3) W odniesieniu do Usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin ten stanowi przepisy, o których mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu Usług za pomocą środków elektronicznych z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 344, ze zm.).

(4) Regulamin jest skierowany do Klientów Sklepu. Wszyscy Klienci przed dokonaniem zakupu są zobowiązani do zapoznania się z przepisami Regulaminu oraz z Polityką Prywatności.

(5) Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania przepisów zawartych w Regulaminie. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji ogólnych warunków Regulaminu, obowiązujących w momencie zamówienia.

(6) Każdy Klient może w dowolnym momencie przeczytać przepisy Regulaminu, klikając hiperłącze „Regulamin” na stronie internetowej Sklepu. Zasady i przepisy można obejrzeć i wydrukować w dowolnym momencie.

(7) Informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do produktów (w tym cen), nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), ale są zaproszenie do zawarcia Umowy, zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.), w której Klient, wysyłając formularz zamówienia, składa ofertę zakupu wskazanych Towarów za cenę i w określonych warunkach zawartych w opisie.2. Definicje


Regulamin - widoczny na tej stronie zestaw przepisów, który organizuje zasady korzystania z Usług Sklepu przez Klientów.

Klient - osoba fizyczna w wieku co najmniej 13 lat (w przypadku osób małoletnich - jeśli posiada w banku konto młodzieżowe), osoba prawna i jednostka organizacyjna, która nie jest osobą prawną, w której specjalne przepisy przyznają zdolność prawną - i która korzysta z Usług świadczonych przez Sklep.

Formularz zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności dodając Towary do Kosza i określając określone warunki Umowy sprzedaży, na przykład metodę dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w tym ilości nabywanych Towarów.

Sklep - niniejsza witryna należąca do Sprzedawcy, przez którą Klient może kupić Towary od Sprzedawcy.

Sprzedawca - sklep internetowy Aurora Nano.

Towar - produkt cyfrowy lub rzecz ruchoma wymieniana w umowie między Sklepem a Klientem, której warunki sprzedaży są określone w Formularzu zamówienia. Plik cyfrowy to np.: e-book w formacie: pdf, mobi, epub; muzyka w formacie mp3; wideo z kursem w formacie mp4; pliki graficzne, tekstowe i inne.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość, zawarta przez Klienta za pośrednictwem Sklepu, na przykład za pomocą formularza zamówienia, e-maila lub systemu zawierającego Koszyk.3. Akceptacja i przetwarzanie zamówień


(1) Przeczytanie i akceptacja warunków Regulaminu stanowią warunek korzystania ze Sklepu. Składając zamówienie, Klient przyjmuje treść warunków podanych w Regulaminie.

(2) Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza zamówienia, dokonanego za pośrednictwem niniejszego Sklepu, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

(3) Zamówienie jest przeprowadzane przez wybranie Towarów, które interesują Klienta, kliknięcie przycisku w rodzaju „Dodaj do koszyka”, znajdującego się obok opisu Towaru, a następnie z poziomu „Koszyka” - wypełnienie Formularza zamówienia, w tym wyboru formy dostawy i płatności oraz kliknięcie potwierdzenia zakupu. W tym momencie zostaje zawarta Umowa sprzedaży. Na życzenie Klienta zostanie również wysłany e-mailem dowód zakupu.

(4) Po złożeniu zamówienia i dokonaniu opłaty, Klient zostaje przekierowany do miejsca, gdzie może pobrać zamówiony plik cyfrowy. W ten sposób realizowane jest jego zamówienie.

(5) Dostępnym środkiem porozumiewania się Klienta ze Sklepem jest e-mail - sklep@auroranano.pl

(6) Suma wskazana w końcowym zamówieniu w Koszyku jest wartością, którą Klient jest zobowiązany zapłacić za Towar oraz za dostawę - jest to cena brutto. Koszt dostawy jest zmienny, ponieważ zależy od metody dostawy wybranej przez Klienta. W przypadku zamówienia produktu cyfrowego (np. pliku z e-bookiem, muzyką, kursem) - koszt dostawy wynosi zero złotych.

(7) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikacji cen w Sklepie, wprowadzenia nowych Towarów na sprzedaż, tworzenia i anulowania promocji lub wprowadzania tam zmian, zgodnie z obowiązującym prawem.

(8) Jeżeli Klient jest zobowiązany do zapłacenia więcej niż uzgodniona cena opisana w poprzednim akapicie, Sklep musi natychmiast poinformować o tym Klienta, wyjaśniając przyczynę różnicy cen. Rozliczenie dodatkowych kosztów dla Klienta ma miejsce dopiero po uzyskaniu wyraźnej zgody.4. Koszty dostawy


(1) Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się online, przez umożliwienie klientowi pobrania na urządzenie zewnętrzne pliku cyfrowego (np. pdf, mobi, epub). Opłata za tego rodzaju dostawę Towaru wynosi 0 zł.

(2) Zamówienia składane w Sklepie są realizowane automatycznie, po dokonaniu przez Klienta opłaty.

(3) Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia czy błędy wynikające z winy pośrednika płatności lub administratorów oprogramowania sklepu.5. Realizacja płatności


(1) W kontekście operacji Sklepu możliwe są następujące metody zapłaty:

a. Szybkie przelewy;

b. BLIK;

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Ponieważ wszystkie Towary kupowane w Sklepie mają postać produktów cyfrowych, czas realizacji zamówienia realizowanego automatycznie jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności i wynosi kilkanaście sekund. To jest tyle, ile zazwyczaj potrzebuje Klient na ściągnięcie pliku cyfrowego dostarczonego przez Sklep.

(2) Klient, który złożył zamówienie, jest zobowiązany do natychmiastowego uiszczenia opłaty za złożone zamówienie. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.

(3) Z przyczyn technicznych niektóre sposoby dokonywania zapłaty mogą być czasowo niedostępne, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta.
6. Reklamacja


(1) Reklamacje dotyczące Towarów, mogą być zgłaszane: pocztą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w punkcie 3.5 niniejszego Regulaminu.

(2) Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie czternastu dni od dnia jej otrzymania.7. Prawo odstąpienia


(1) Zgodnie z ustawą o prawach konsumenckich z 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Klient może wycofać się z Umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podawania przyczyny, przez złożenie odpowiedniej deklaracji na piśmie, w ciągu czternastu dni, od daty dostawy Towaru (to znaczy od daty otrzymania Towarów przez Klienta). Do zachowania terminu czternastu dni przez Klienta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego wygaśnięciem. Jednocześnie zgodnie z ustawą, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umowy o dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

(2) Klient powinien odesłać Towar do Sprzedawcy w ciągu czternastu dni od daty odstąpienia od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

(3) Deklaracja wycofania się z Umowy sprzedaży oraz Towar muszą zostać wysłane na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1.1.

(4) Sprzedawca, w ciągu czternastu dni od daty otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Klientowi wszystkie płatności, w tym koszty dostawy Towaru. Z zaznaczeniem, że zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu na jego odesłanie.

(5) Koszty zwrotu Towarów do Sprzedawcy ponosi Klient.

(6) Prawo do wycofania Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie jest przyznawane podmiotowi innemu niż Klient (patrz definicja „Klienta”).

(7) W przypadku zakupu plików cyfrowych Klient wyraża zgodę na to, że traci prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży (uzasadnienie: punkt 7.1 niniejszego Regulaminu).8. Pozasądowe rozwiązywanie sporów


(1) W przypadku, gdy procedura reklamacji nie daje oczekiwanego przez Klienta wyniku, ten ostatni może skorzystać między innymi z mediacji, czyli pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.

(2) Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępnych np. na stronach Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html9. Polityka przetwarzania danych osobowych

(1) Administrator danych osobowych Sklepu przetwarza dane osobowe w następujących celach:

- Obsługa zapytań od Klientów przez formularz.
- Realizacja sprzedaży Towarów.

(2) Sklep realizuje funkcje przetwarzania informacji o użytkownikach w następujący sposób:

- Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, kopiowane do systemów Sklepu.
- Poprzez zapisywanie w urządzeniach użytkowników plików cookie.

Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w urządzeniu użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

(3) Do umów powierzenia danych są zaliczane:

- Korespondencja związana z przesłaniem zapytań przez formularze kontaktowe.
- Realizacja umowy sprzedaży.
- Przesyłanie wiadomości zawierających informacje handlowe realizowane za uprzednią zgodą Klienta.

Żadne z informacji nie są przekazywane osobom trzecim w celach innych niż niezbędne do wykonania zamówienia (np. realizacji płatności, obsługi hostingu Sklepu), udzielenia odpowiedzi etc.

(4) Klientowi Sklepu przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania.10. Postanowienia końcowe


(1) Regulamin określa zasady przetwarzania danych i wykonanie Umowy na sprzedaż Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu.

(2) Umowa sprzedaży jest zawierana między Klientem a Sprzedawcą.

(3) Przepisy Regulaminu są dostępne dla wszystkich Klientów w formie elektronicznej na stronie internetowej Sklepu.

(4) Aby korzystać z Usług Sklepu, konieczne jest posiadanie sprzętu umożliwiającego dostęp do internetu, w tym przeglądarki internetowej pozwalającej na wyświetlanie stron internetowych, a także podanie adresu e-mail potrzebnego do wysyłania informacji o wykonaniu zamówienia.

(5) Nie jest dozwolone umieszczanie na stronie Sklepu przez Klientów treści bezprawnych (np. w komentarzach).

(6) W przypadku uprawnień, które nie są objęte niniejszymi warunkami użytkowania, obowiązują odpowiednie postanowienia powszechnie obowiązującego prawa.

(7) Niniejsze warunki ogólne Regulaminu nie wykluczają ani nie ograniczają żadnych praw Klienta, które mu przysługują na mocy obowiązującego prawa.